devprojet4.net

devprojet4.net

July 05 2023#אייל בסרגליק

עו”ד אייל בסרגליק מתראיין לערוץ קול ברמה על ההתפתחויות בעדות מילצ’ן. ראיון מיוחד עם עו”ד אייל בסרגליק ראיון מיוחד עם עו”ד אייל בסרגליק על עדותו של מילצ’...

ronen1 min read

September 15 2020#עו"ד אייל בסרגליק

עו”ד אייל בסרגליק אצל יעקב אייכלר ביומן הלילה של כאן ב’ מזה שנים מתקיימות הדלפות לתקשורת מתיקי נתניהו עוד טרם הגיעו חומרי החקירה לסניגורים. במשך שנים בי...

ronen1 min read